ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de hot!
4,99 €
1 سال
4,99 €
1 سال
4,99 €
1 سال
.com hot!
11,99 €
1 سال
11,99 €
1 سال
11,99 €
1 سال
.eu hot!
9,99 €
1 سال
9,99 €
1 سال
7,99 €
1 سال
.org
13,79 €
1 سال
13,79 €
1 سال
13,79 €
1 سال
.info
13,00 €
1 سال
13,00 €
1 سال
13,00 €
1 سال
.pro
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.net
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.me
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,09 €
1 سال
.tv

سال
N/A
N/A
.biz
13,39 €
1 سال
13,39 €
1 سال
13,39 €
1 سال
.cloud
21,69 €
1 سال
11,39 €
1 سال
11,39 €
1 سال
.email
19,24 €
1 سال
19,24 €
1 سال
19,24 €
1 سال
.shop

سال
N/A
N/A
.software
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.stream
28,49 €
1 سال
28,49 €
1 سال
28,49 €
1 سال
.wiki
26,19 €
1 سال
26,19 €
1 سال
26,19 €
1 سال
.xyz
14,00 €
1 سال
14,00 €
1 سال
14,00 €
1 سال
.club
14,79 €
1 سال
14,79 €
1 سال
14,79 €
1 سال
.co
28,49 €
1 سال
28,49 €
1 سال
28,49 €
1 سال
.com.de
7,99 €
1 سال
7,99 €
1 سال
7,99 €
1 سال
.energy

سال
N/A
N/A
.family
21,69 €
1 سال
21,69 €
1 سال
21,69 €
1 سال
.game
399,09 €
1 سال
399,09 €
1 سال
399,09 €
1 سال
.in
9,59 €
1 سال
9,59 €
1 سال
9,59 €
1 سال
.kaufen
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.life
28,28 €
1 سال
28,28 €
1 سال
28,28 €
1 سال
.menu
34,19 €
1 سال
34,19 €
1 سال
34,19 €
1 سال
.news

سال
N/A
N/A
.pictures
9,69 €
1 سال
9,69 €
1 سال
9,69 €
1 سال
.pw
8,59 €
1 سال
8,59 €
1 سال
8,59 €
1 سال
.reisen

سال
N/A
N/A
.site
26,19 €
1 سال
26,19 €
1 سال
17,09 €
1 سال
.social
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
27,39 €
1 سال
.ru
5,19 €
1 سال
N/A
5,19 €
1 سال
.store
55,89 €
1 سال
55,89 €
1 سال
55,89 €
1 سال
.tech
45,59 €
1 سال
45,59 €
1 سال
28,49 €
1 سال
.at
17,50 €
1 سال
17,50 €
1 سال
17,50 €
1 سال
.ch
12,00 €
1 سال
12,00 €
1 سال
12,00 €
1 سال
.it
9,50 €
1 سال
9,50 €
1 سال
9,50 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution